Dammix Mets

Tagasiostu õiguse eest tasumine

Täiendavad selgitused maa tagasiostu õiguse eest tehtavate maksete kohta.

Eellepinguga lepitakse kokku, et klient tasub tagasiostu õiguse eest tagasiostu õiguse perioodi kehtivuse jooksul igakuiste maksetega.

  • Kokku lepitakse kuupäev (vaikimisi iga kuu 15 kuupäev), milliseks tähtajaks peab klient tasuma tagasiostu õiguse tasu makse Dammix Mets OÜ arveldusarvele.
  • Kokku lepitakse maksimaalne periood, kui kaua on kliendil õigus tagasiostu õigust kasutada.
  • Klient võib igal hetkel otsustada, et ei soovi tagasiostu õigust enam kasutada ning sellisel juhul ei pea ta kasutamata jäänud perioodi eest täiendavat tasu maksma. Näiteks, on klient sõlminud lepingu, mille alusel on tal õigus kinnistu ühe aasta jooksul tagasi osta ning kohustub selle õiguse eest igal kuul tasuma fikseeritud summa. Peale teise kuu makse tegemist otsustab klient, et ta ikkagi ei soovigi kinnistut tagasi osta. Sellisel juhul saab ta tagasiostu õiguse kasutamisest loobuda, ning ei pea ülejäänud 10 kuu eest makseid enam teostama.
  • Kui klient otsustab kinnistu tagasiostu kasuks kiiremini, kui oli algselt planeeritud periood, siis tuleb reaalselt tasuda vaid tegelikult ära kasutatud tagasiostu õiguse perioodi eest. Näiteks, on klient sõlminud lepingu, mille alusel on tal õigus kinnistu ühe aasta jooksul tagasi osta ning kohustub selle õiguse eest igal kuul tasuma fikseeritud summa. Peale kolmanda kuu makse tegemist aga kohtub klient vana sõbraga, kes on otsustanud tulla elama just lapsepõlve aladele ning oleks seeläbi valmis maksma just selle kinnistu eest rohkem kui on kinnistu tegelik turuväärtus. Sellisel juhul saab klient koheselt kasutada oma tagasiostu õigust ning ei pea ülejäänud 9 kuu eest makseid enam teostama.

 

Soovid teada, mis väärtus on Sinu kinnistul, võta ühendust!

Dammix Mets OÜ meeskond tagab kvaliteetse teeninduse!

Võta ühendust e-mail: maa@dmmets.ee, telefonil: +372 508 7002 või kasutades meie hinnapäringu vormi.