Dammix Mets

Tagasiostu õiguse eest tasumine

Täiendavad selgitused maa tagasiostu õiguse eest tehtavate makseviiside kohta.
Meie kodulehel, tagasiostu kokkuleppega maatehingud kirjelduses, punkti 5 alapunktides, on toodud kolm võimalust tagasiostu õiguse eest tasumise osas. Alljärgnevalt on toodud nende osas põhjalikumad selgitused:
5.1. Eellepinguga lepitakse kokku, et klient tasub tagasiostu õiguse eest ühekordse ettemaksuga.

Selle lahenduse kasutamise eelised kliendile:

  • Kõige väiksem proportsionaalne kulu tagasiostu õiguse perioodi ajaühiku kohta. Kui klient teostab tagasiostu õiguse eest tasumise ettemaksuna, on meil võimalik tagasiostu õigust pakkuda kõige odavama hinna eest.
  • Ei ole vaja edaspidi jälgida, et tagasiostu õiguse eest oleks igakuiselt tasutud õigeaegselt ning pole vaja karta, et kui igakuine makse tegemata jääb, siis tagasiostu õigus katkeb.

Selle lahenduse puudused kliendile:

  • Juhul kui klient soovib kinnistut tagasi osta kiiremini, kui ette makstud periood seda võimaldaks, siis ei ole võimalik ülejäänud perioodi eest ettemakstud summat tagasi saada. Näiteks, kui klient on ette maksnud õiguse eest kinnistu tagasi osta ühe aasta jooksul, kuid otsustab kinnistu tagasi osta juba kolme kuu pärast, siis ülejäänud üheksa kuu tagasiostu õiguse eest ettemakstud raha tagasi maksmisele ei kuulu.

5.2. Eellepinguga lepitakse kokku, et klient tasub tagasiostu õiguse eest tagasiostu õiguse perioodi kehtivuse jooksul igakuiste maksetega.

Selle lahenduse kasutamise eelised kliendile:

  • Klient võib igal hetkel otsustada, et ei soovi tagasiostu õigust enam kasutada ning sellisel juhul ei pea ta kasutamata jäänud perioodi eest täiendavat tasu maksma. Näiteks, on klient sõlminud lepingu, mille alusel on tal õigus kinnistu ühe aasta jooksul tagasi osta ning kohustub selle õiguse eest igal kuul tasuma fikseeritud summa. Peale teise kuu makse tegemist otsustab klient, et ta ikkagi ei soovigi kinnistut tagasi osta. Sellisel juhul saab ta tagasiostu õiguse kasutamisest loobuda, ning ei pea ülejäänud 10 kuu eest makseid enam teostama.
  • Kui klient otsustab kinnistu tagasiostu kasuks kiiremini, kui oli algselt planeeritud periood, siis tuleb reaalselt tasuda vaid tegelikult ära kasutatud tagasiostu õiguse perioodi eest. Näiteks, on klient sõlminud lepingu, mille alusel on tal õigus kinnistu ühe aasta jooksul tagasi osta ning kohustub selle õiguse eest igal kuul tasuma fikseeritud summa. Peale kolmanda kuu makse tegemist aga kohtub klient vana sõbraga, kes on otsustanud tulla elama just lapsepõlve aladele ning oleks seeläbi valmis maksma just selle kinnistu eest rohkem kui on kinnistu tegelik turuväärtus. Sellisel juhul saab klient koheselt kasutada oma tagasiostu õigust ning ei pea ülejäänud 9 kuu eest makseid enam teostama.

Selle lahenduse kasutamise puudused kliendile:

  • Tasu sama tagasiostu õiguse perioodi eest on kõrgem, kui see oleks ettemaksuna tasutud makse korral.
  • Juhul kui ettenägematutel asjaoludel finantsiline olukord ootamatult halveneb ning ei ole mingil põhjusel võimalik tagasiostu õiguse eest kokkulepitud graafiku kohaselt makseid teostada, on oht tagasiostu õigus, mis ettemakstud kokkuleppe korral oleks tagatud, hoopis kaotada.

5.3. Eellepinguga lepitakse kokku, et klient tasub tagasiostu õiguse eest ainult sellisel juhul, kui ta kinnistu tagasiostu tehingu ka reaalselt teostab. Tasumine toimub tagasiostu tehingu teostamise raames.

Selle lahenduse kasutamise eelised kliendile:

  • Juhul kui klient tagasiostu õigust ei kasuta, ei kaasne talle muid kulusid, kui ainult täiendavad notari kulud tagasiostu kokkuleppe eellepingu eest.

Selle lahenduse kasutamise puudused kliendile:

  • Võimalik tagasiostu õiguse kasutamise periood on oluliselt lühem kui teiste lahenduste puhul.
  • Tasu sama tagasiostu õiguse perioodi eest on kõrgem, kui see oleks ettemaksuna või osamaksetena tasutud lahenduse korral.

 

Soovid teada, mis väärtus on Sinu kinnistul, võta ühendust!

Dammix Mets OÜ meeskond tagab kvaliteetse teeninduse!

Võta ühendust e-mail: maa@dmmets.ee, telefonil: +372 508 7002 või kasutades meie hinnapäringu vormi.