Raieõiguse ost

Kinnistu omanik teab, et metsamajandamine on aeganõudev protsess, tuleb jälgida seadusi ja
metsamajandamise hea tava. Kui plaanite raieõiguse müüki, siis on vajalik metsamajandamise kava
olemasolu ja Keskkonnaametile tuleb esitada raiepilet. Oluline on leida õige metsamajandamise
ettevõte, kes teostab metsaraie ning pärast raietöid on vajalik planeerida metsakasvatus.
Metsamajandamine eeldab metsamajandamise põhjalikke teadmisi. Meie soovitame enne raie või
metsamüüki teha kalkulatsioon, mis on raielt saadav eeldatav tulu ja mis kulub metsakasvatusele.
Kui olete otsustanud raieõiguse müügi kasuks, siis aitame Teil vormistada lepingud ja teeme tasuta
hinnapakkumise.
Kui meie pakutud hind sobib, siis vormistame raieõiguse lepingu, tähistame raieala piirid ja
märgistame kasvama jäävad puud. Lepime kokku ajavahemiku, millal raie tehakse ja raielangi
puhastamise viisi ning tähtaja, mil raie peab olema teostatud.