Dammix Mets

Raieõiguse ost

Kinnistu omanik teab, et metsa majandamine on aeganõudev protsess, tuleb jälgida seadusi ja metsamajandamise head tava. Kui plaanite raieõiguse müüki, siis on vajalik metsamajandamise kava olemasolu ja Keskkonnaametile tuleb esitada raiepilet. Oluline on leida õige metsamajandamise ettevõte, kes teostab metsaraie ning pärast raietöid on vajalik planeerida metsakasvatus. Metsamajandamine eeldab metsamajandamise põhjalikke teadmisi. Meie soovitame enne raie või metsa müüki teha kalkulatsioon, milline on raielt saadav eeldatav tulu ja kui palju kulub metsakasvatusele. Kui olete otsustanud raieõiguse müügi kasuks, siis aitame Teil vormistada lepingud ja teeme tasuta hinnapakkumise.

Kui meie pakutud hind sobib, siis vormistame raieõiguse lepingu, tähistame raieala piirid ja märgistame kasvama jäävad puud. Lepime kokku ajavahemiku, millal raie tehakse ja raielangi puhastamise viisi ning tähtaja, mil raie peab olema teostatud.