Põllumaade rent

Rendime välja põllumaid rendilepingu alusel. Rendihind kujuneb renditava pinna suurusest, maa
kvaliteedist, juurdepääsust, asukohast ja teistest teguritest. Hindame koostööd ja oleme paindlikud
pikaajaliste partnerite soovide suhtes. Aitame kaasa plaanide teostamisel ja oleme abiks projektide
koostamisel.