Dammix Mets

Metsa uuendamine

Metsa nägu näitab metsamehe tegu!

Metsa uuendamise eesmärk on tõsta puidu kvaliteeti, tagada metsa plaanipärane juurdekasv ja tulevikus saadav suurem tulu. Metsa uuendamisel parema tulemuse kindlustamiseks soovitame koostada uuendusplaan. Soovi korral saame Teile abiks olla, kuna Dammix Mets OÜ meeskond on metsamajandamise valdkonnas tegutsenud aastast 1999 ja meie kogemused ning praktika võimaldavad tagada parema tulemuse metsa uuendamisel. Parema tulemuse kindlustab hilisem metsa hooldamine ja noorte taimede kaitse. Selleks tuleb teha valgustusraie, mis on üheks võimaluseks, et tulevikus kasvab korralik valmis mets.

Dammix Mets OÜ pakub teenusena:

  • maapinna ettevalmistamine
  • puude istutamine
  • külvamine (kask ja mänd)
  • metsakultuuri hooldamine

Metsaseaduse järgi peab metsaomanik rakendama metsa uuendamise võtteid vähemalt 0,5 hektari suuruse pindalaga hukkunud metsaosades või raiesmikel kahe aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates, mets peab olema uuenenud 5 aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates.

Metsaomanikul on võimalus taotleda metsa uuendamise toetusi, info toetuste kohta leiad siit.