Dammix Mets

Tagasiostu kokkuleppega maatehingud

Dammix Mets OÜ pakub oma klientidele, kes müüvad metsa- või põllumaad, võimalust sõlmida tagasiostu kokkuleppega tehinguid. Alljärgnevalt on välja toodud peamised asjaolud, mis kirjeldavad selliseid tehinguid.

  1. Sama notari tehingu käigus, millega klient müüb oma kinnistu Dammix Mets OÜ-le, sõlmitakse täiendav notariaalne leping, mille alusel klient saab fikseeritud tingimustel, fikseeritud perioodi jooksul enda müüdud kinnistu tagasi osta.
  2. Müüdava kinnistu eest saab klient notari deposiidi kaudu müügihinna koheselt kätte nagu tavalise müügitehingu käiguski.
  3. Eellepinguga lepitakse kokku periood, mille jooksul on võimalik kliendil kinnistut tagasi osta.
  4. Eellepinguga lepitakse kokku summa, mida klient kohustub tasuma õiguse eest kokkulepitud perioodi jooksul kinnistu müügihinnaga tagasi osta.
  5. Eellepinguga lepitakse kokku, et klient tasub tagasiostu õiguse eest tagasiostu õiguse perioodi kehtivuse jooksul igakuiste maksetega. Üldjuhul pakume sellistel tingimustel tagasiostu õiguse maksimaalseks perioodiks kuni ühe aasta pikkust perioodi, kuid võimalikud on ka erandkorras pikema perioodiga kokkulepped.
  6. Eellepingus kinnitab Dammix Mets OÜ, et ei võta tagasiostu perioodi jooksul kinnistule metsateatiseid ega teosta kinnistul raieid.
  7. Juhul kui klient teostab kinnistu tagasiostu, siis hiljemalt tagasiostu lepingu käigus kohustub ta Dammix Mets OÜ-le lisaks tagasiostu õiguse tasu maksmisele, hüvitama algse kinnistu müügilepingu raames tasutud notarikulud ja riigilõivud.
  8. Juhul kui klient ei ole tasunud Dammix Mets OÜ-le kokku lepitud tagasiostu õiguse tasu eellepingus sätestatud korras, kaotab klient õiguse kinnistu tagasi ostmiseks. Muid täiendavaid kulutusi või leppetrahve kliendile tagasiostu õiguse maksete tasumata jätmisega ei kaasne.

 

Soovid teada, mis väärtus on Sinu kinnistul, võta ühendust!

Dammix Mets OÜ meeskond tagab kvaliteetse teeninduse!

Võta ühendust e-mail: maa@dmmets.ee, telefonil: +372 508 7002 või kasutades meie hinnapäringu vormi.